KONKURS ZA ELEKTROTEHNIČKE FIRME I STRUČNE RADNIKE ZA RAD NA PROJEKTU U NEMAČKOJ

Persector Group AG REGENSBURGORGANIZUJE KONKURS ZA ELEKTROTEHNIČKE FIRME I STRUČNE RADNIKE ZA RAD NAPROJEKTU U NEMAČKOJ

U saradnji sa Bavarskom Elektro-Industrijskom kompanijomPersector Group AG Regensburg potražuje elektro firme iz regije sa iskustvom rada u industrijskim postrojenjima kao i stručne radnike iz elektrotehnike.
Naše predstavljanje, predstavljanje projekta i konkurs će se održati
19.01.2019 za pravne subjekte u hotelu Slavija sa početkom u 10:00 sati
20.01.2019 za fizičke subjekte u hotelu Slavija sa početkom u 10:00 sati
Pravne osobe molimo dokaz:
– Registracije firme ne starija od 6 mjeseci
– Potvrda porezne kartice bez dugovanja
– Reference rada
Za fizičke osobe – stručne radnike:
– Biografija
– Prevod svedočanstva na nemački jezik
– Znanje nemačkog jezika minimalno stepen A2 po mogučnosti sa certifikatom
– Kopija pasoša

Molimo sve zainteresovane da rezervišu svoj dolazak kod našeg regionalnog predstavnika
Gđa. Slađana Jelisavčić
Tel: 00381 11 7151 501Mob. 00381 63 230 135
Mail: [email protected]